Jaarrekening

Definitie van de Jaarrekening: “De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf”. Dat is mooi. Maar kun je er ook iets mee?

Informatiebron

De jaarrekening van een onderneming is een informatiebron voor veel partijen. In de eerste plaats voor de ondernemer zelf, maar ook voor de fiscus, de Kamer van Koophandel en niet te vergeten voor de banken. Hoe heb je gedraaid? Hoe sta je er financieel voor? Hoe ontwikkelt zich het bedrijf?

Maar door de ontwikkeling van de ICT wordt de rol van de jaarrekening steeds kleiner. Met directe verwerking in de moderne software hoef je niet op de jaarrekening te wachten voor al die informatie. De wetgever stelt ook steeds minder eisen aan informatie en toelichting die je in de jaarrekening moet verstrekken.

Banken kunnen daar dan weer onvoldoende informatie uit halen en willen daarom aanvullende informatie hebben in de vorm van een kredietrapportage of ook wel Banken Rapportage genoemd. Rapportages in standaard formats door middel van online aanlevering. Om op bankkosten te besparen is het wel handig om in die vorm van rapportage de gegevens aan de bank aan te leveren.

Hoe daar nu mee om te gaan?

Nou, cijfers aangaande de ontwikkeling van je bedrijf moet je eigenlijk steeds halen uit een administratie die up to date bijgewerkt is en die benaderbaar is zoals ik het onder hoofdstuk administratieve dienstverlening omschreven heb. Voeg daar nog een bedrijfsanalyse aan toe en dan heb je eigenlijk geen jaarrekening nodig.

Geen jaarrekening nodig?

Jawel toch nog steeds, kijk maar naar de definitie hierboven, maar het hoeft niet meer het boekwerk van vroeger te zijn, het moet informatie bevatten voor veel partijen, maar wel op een wijze dat je dat doet in de vorm zoals die partijen dat graag wensen. Softwareontwikkelaars spelen daar gelukkig op in en helpen daar vormgeving aan te geven.

Hoe ontwikkeld Marinus Keizer zich hierin?

Kijken naar wat de markt vraagt, gebruik maken van het juiste gereedschap om aan die vraag te voldoen, maar bovenal de klant die informatie geven die nodig is.

Neem contact op voor persoonlijk advies op al uw vragen.