Aangiftes

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” is een bekende slogan van de belastingdienst. Maar is het wel zo makkelijk?

Ontzorging

Nou makkelijk is de belastingwetgeving niet. Anders zou het niet nodig zijn dat van tijd de hulp van de rechter nodig is om een uitspraak te doen over een moeilijke kwestie.

Als met de slogan de moderne manier van gegevensuitwisseling wordt bedoel, dan klopt het wel en is er wel sprake van makkelijker werken. Maar de druk die er staat op tijdige en correcte aangiftes is niet veranderd en is nog steeds hoog.

“Ik zit niet te wachten op problemen met de belastingdienst” hoor je vaak. En daar begint de taak van ons soort kantoren, het helpen van onze klant om die zorg weg te halen. En vanuit onze deskundigheid mag je verwachten dat we die zorg kunnen weghalen, enerzijds door te zorgen dat we ons aan de wet houden en correcte belastingaangiftes indienen op elk terrein en anderzijds wel het uiterste voordeel voor de klant proberen te halen, ook als het ingewikkeld is.

Kan Marinus Keizer daar ook wat in betekenen?

Jazeker! Van de kwaliteit die ik lever mag je verwachten dat die op niveau is, simpel en alleen al gebaseerd op het feit dat ik daar opleidingen voor gevolgd heb. Ik ben gecertificeerd belastingadviseur en ingeschreven in het Register Belastingadviseurs. Maar als ik het ondanks mijn ervaring, het in heel specifieke gevallen niet alleen kan oplossen dan kan ik terugvallen op de specialisten uit onze beroepsorganisaties. Ik ben daarvoor aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en bij Fiscount.

Uiteraard beschik ik over kwalitatief uitstekende software. Dit is een middel om makkelijk te kunnen werken en makkelijk te kunnen communiceren met de belastingdienst. Maar het 1e doel is om aangiftes op het juiste niveau te kunnen samenstellen en ook daarvoor is die software een handig hulpmiddel.

Neem contact op voor persoonlijk advies op al uw vragen.